Obsah

Demografické zloženie obyvateľov mesta Brezová pod Bradlom k 31.12.2018

Typ: ostatné
DemografiaNa začiatku kalendárneho roka vám prinášame informácie o demografickom vývoji v meste, o počte obyvateľov a jeho štruktúre.

Z Demografiaúdajov evidencie obyvateľstva k 31. 12. 2018 vyplýva, že Brezová pod Bradlom mala ku koncu roka 4957 obyvateľov.  Na porovnanie,  rok predtým to bolo 4997 obyvateľov. Priemerný vek obyvateľov v roku 2018 v porovnaní s rokom predchádzajúcim sa zvýšil. V roku 2017 bol priemerný vek obyvateľov 42,7 rokov,  v 2018 to bolo 43,3 rokov.

15 občanov Brezovej pod Bradlom dosiahlo vek 90 a viac rokov. Najstaršia obyvateľka oslávila  97 rokov.


Demografické zloženie obyvateľov mesta Brezová pod Bradlom k 31.12.2018:

Počet obyvateľov: .................................   4957

z toho ženy: ..........................................   2526

           muži: ..........................................   2431

 

Počet narodených detí: ........................       36

z toho dievčatá: ....................................       12

            chlapci: ......................................       24

 

Počet prisťahovaných: .........................      69

z toho ženy: .........................................        39

           muži: .........................................        30

 

Počet odsťahovaných: .........................     107

z toho ženy: .........................................         53

           muži: .........................................         54

 

Počet zomretých: .................................        43

z toho ženy: .........................................         16

           muži: .........................................         27

 

Priemerný vek zomretých: ...................       72 r.

z toho ženy: .........................................        74 r.

           muži: .........................................        70 r.

 

Počet sobášov: ....................................         18

z toho občianskych: .............................         14

          

Počet občianskych pohrebov: ..............       21

Priemerný vek obyvateľov:  ..................      43,3 rokov

 

                                                                                           

 

 


Vytvorené: 8. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 1. 2019 13:49
Autor: Gabriela Plačková