Obsah

Dodatočné talentové prijímacie skúšky na štúdium v ZUŠ

Typ: ostatné
Dodatočné talentové prijímacie skúšky na štúdium v ZUŠ  1Riaditeľka a pedagogický kolektív ZUŠ Brezová pod Bradlom Vás srdečne pozývajú na dodatočné talentové prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať dňa 8.septembra 2021 od 14:30 do 18:00 hod.

Prijímame žiakov len:

- do výtvarného odboru na predmety: výtvarná tvorba (kresba, maľba), keramika

- do hudobného odboru na predmety: hra na husliach, violončele, kontrabase, zobcovej flaute, trúbke, pozaune, tenore.

Dávame do pozornosti rodičom, ak majú doma chlapca (dievča), ktorí majú záujem hrať na trúbke v našej ľudovej hudbe folklórneho súboru ISKERKA, že takýto muzikant bude u nás mimoriadne vítaný!!!

Pre každý odbor je potrebné odovzdať vyplnenú prihlášku na štúdium s podpisom zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka. Vopred si môžete vyplniť „Elektronickú prihlášku“ na stránke našej školy, kde nájdete aj presné informácie:

www.zus-brezova.edupage.org


Vytvorené: 31. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 31. 8. 2021 23:55
Autor: Správca webu 3