Obsah

Dodatočné talentové prijímacie skúšky na štúdium v ZUŠ Brezová pod Bradlom

Typ: ostatné
ZUŠRiaditeľka ZUŠ Brezová pod Bradlom vyhlasuje „Dodatočné talentové prijímacie skúšky“ na štúdium do ZUŠ do 2. polroka školského roku 2021/2022. Skúšky sa budú konať dňa
20. januára 2022 (štvrtok) od 14:30 do 17:30 hod.
a 25. januára 2022 (utorok) od 14:30 do 17:30 hod.

Riaditeľka ZUŠ Brezová pod Bradlom vyhlasuje „Dodatočné talentové prijímacie skúšky“ na štúdium do ZUŠ do 2. polroka školského roku 2021/2022. Skúšky sa budú konať dňa

20. januára 2022 (štvrtok) od 14:30 do 17:30 hod.

a 25. januára 2022 (utorok) od 14:30 do 17:30 hod.

v budove ZUŠ Brezová pod Bradlom.

Prijímame žiakov iba:

- do výtvarného odboru na predmety: výtvarná tvorba (kresba, maľba) a keramika (len vo veku od 5 do 15 rokov)

- do hudobného odboru na predmety: hra na husliach, violončele, zobcovej flaute, trúbke, pozaune, tenore (od 6 rokov).

 

Talentových skúšok sa musí zúčastniť žiak osobne v sprievode 1 zákonného zástupcu. Pre každý odbor je potrebné odovzdať vyplnenú prihlášku na štúdium s podpisom zákonného zástupcu žiaka. Vopred si môžete vyplniť „Elektronickú prihlášku“ na stránke našej školy: www.zus-brezova.edupage.org

Tu nájdete aj presné informácie k spôsobu konania talentových skúšok.


Anna Hašanová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ Brezová pod Bradlom

ZUŠ


Vytvorené: 18. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 18. 1. 2022 12:04
Autor: Správca webu 1