Obsah

Elektronické služby - eGovernment

Typ: ostatné
eGovernmentCieľom elektronizácie služieb je zlepšiť dostupnosť poskytovaných úradných úkonov, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a zlepšiť procesy pri poskytovaní služieb.

Čo je eGovernment?

eGovernment je elektronickou formou výkonu verejnej správy pri aplikácii informačno-eGovernmentkomunikačných technológií v procesoch verejnej správy.

Elektronické služby - eGovernment  odstránia niekoľkonásobne sa opakujúce požiadavky na informácie, doklady a údaje podnikateľov. Zavedením služieb eGovernmentu sa zefektívnia procesy vo všetkých oblastiach, kde dochádza k interakcii verejnej správy s občanmi alebo podnikateľskými subjektmi.

Aký prínos má eGovernment?

Elektronické služby - eGovernment sú výrazným prínosom pre občanov, podnikateľov, štátnu eGovernmentsprávu i samosprávu, pretože znížia neproduktívny čas strávený vybavovaním úradných záležitostí, minimalizujú chybovosť, eliminujú viacnásobnú realizáciu rovnakých úkonov. Občan i podnikateľ  môžu vybaviť úradné záležitosti na jednom mieste, prípadne priamo z domu, kancelárie, prostredníctvom svojho počítača. Údaje sa  vyžadujú od občana iba jedenkrát. Občan alebo podnikateľ, ktorý  disponuje zaručeným elektronickým podpisom, môže tieto procesy vybavovať prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy, ktorý je jednotným vstupným bodom do systému v rámci verejnej správy. Samospráva, ktorá je súčasťou verejnej správy, sa tak stáva  efektívnejšia, transparentnejšia, bez zbytočného papierovania vďaka postupnému prechodu k plne elektronickej forme spracovania dokumentov a komunikácie. Prirodzene sa tým znížia náklady a možnosť korupcie.

Čo je potrebné k tomu, aby občan mohol začať využívať služby eGovernmentu?

Na odoslanie podania je potrebné, aby osoba vytvárajúca podanie bola majiteľom občianskehoeGovernment preukazu s elektronickým čipom (eID karty), mala aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK) a vlastnila čítačku čipových kariet.

Pre prihlásenie a podpísanie vytvoreného podania je potrebné mať nainštalované príslušné aplikácie a ovládače. Pre ich výber s ohľadom na používaný operačný systém postupujte podľa krokov uvedených na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie.

Rovnako je nutné, aby osoba podávajúca podanie mala svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, pretože orgán verejnej moci vám rozhodnutie môže doručiť len do aktivovanej schránky. Návod ako si elektronickú schránku aktivovať nájdete na portáli v sekcii Návody a postupy na adrese https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_fyzicka-osoba-obcan-sr.

V prípade, že sa neviete prihlásiť z rôznych dôvodov postupujte prosím podľa inštrukcií v sekcii Pomoc na webovej adrese https://www.slovensko.sk/sk/pomoc. e


Vytvorené: 18. 9. 2017
Posledná aktualizácia: 4. 12. 2017 14:50
Autor: Gabriela Plačková