Obsah

Karanténa v Materskej škole na D. Jurkoviča - pokyny pre rodičov

Typ: ostatné
Karanténa v Materskej škole na D. Jurkoviča - pokyny pre rodičov 1Od štvrtka 18.2.2021 je na 14 dní na základe Rozhodnutia RÚVZ Trenčín z karanténnych dôvodov zatvorená Materská škola na sídl. D. Jurkoviča. Prinášame rodičom detí pokyny a usmernenia od RÚVZ Trenčín.

Pokyny:

- na zabránenie vzniku a šíreniu ochorenia COVID-19 musí každá osoba, ktorá bola  kontakte s  pozitívnou osobou dodržiavať karanténne opatrenia (viď. v tabuľke), ktorým je potrebné sa podrobiť v súhrnnej dĺžke minimálne 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na  COVID-19, t. j. do 03.03.2021 vrátane

- izolačné opatrenia je nutné dodržiavať do uvedeného dátumu aj napriek negatívnemu výsledku testu (v prípade pozitívneho výsledku sa dĺžka domácej izolácie predlžuje)

- karanténne opatrenia sa nevzťahujú na ostatné osoby žijúce v spoločnej domácnosti

- v prípade, že dieťa prejavuje príznaky respiračného ochorenia (má príznaky typické pre ochorenie Covid-19), alebo rodič má záujem o vyšetrenie dieťaťa, môže požiadať o PCR vyšetrenie na portáli korona.gov.sk (https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php), kde následne bude prostredníctvom SMS správy informovaný o dátume a čase testovania dieťaťa

- telefonicky oznámte lekárovi pre deti a dorast Vášho dieťaťa kontakt s osobou pozitívne testovanou na ochorenie COVID-19 

Zároveň sú rodičia a deti povinné dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) sledovať svoj zdravotný  stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať všeobecného lekára a RÚVZ Trenčín

b) podrobiť sa odberu biologického materiálu na RT-PCR najskôr 8. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19, ak RÚVZ Trenčín neurčí inak 

c) zostať v domácej  izolácii alebo v izolácii v  zdravotníckom zariadení

d) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev  kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)           

e) zdržať sa  cestovania

f) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem 

g) zdržať sa  pracovnej  činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie

h) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby

 

Rozhodnutie RÚVZ Trenčín o zatvorení MŠ na Sídl. D. Jurkoviča

 


Príloha

Vytvorené: 19. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 19. 2. 2021 13:26
Autor: Správca webu 3