Obsah

Letná prevádzka materských škôl

Typ: ostatné
Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje, že počas letných prázdnin bude prevádzka materských škôl nasledovná.

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje, že počas letných prázdnin bude prevádzka materských škôl nasledovná:

01.07. - 31.07.2020 - otvorená Materská škola, Sídlisko D. Jurkoviča 426/2

03.08. - 14.08.2020 - otvorená Materská škola, Budovateľská ul. 348/11

17.08. - 31.08.2020 - zatvorené obidve materské školy.

Nový školský rok 2020/ 2021 sa začína 02.09.2020.

Pobyt detí z oboch materských škôl je počas letných mesiacov zabezpečený v materskej škole, ktorá je v danom období v prevádzke.

Počas letných mesiacov môžu materské školy navštevovať z kapacitných dôvodov iba deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú.                                 

Prevádzka materských škôl bude naďalej v súlade s rozhodnutím MŠVVŠ SR, opatreniami ÚVZ SR, s prihliadnutím na miestne podmienky, personálne, materiálne a priestorové možnosti a aktuálnu hygienicko–epidemiologickú situáciu.


Vytvorené: 22. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 5. 2020 13:06
Autor: Správca webu 2