Obsah

Materská škola na Budovateľskej ulici zatvorená z karanténnych a preventívnych dôvodov

Typ: ostatné
OznamMesto Brezová pod Bradlom, ako zriaďovateľ Materskej školy, Budovateľská ul. 348/11, Brezová pod Bradlom oznamuje, že na základe rozhodnutia RUVZ Trenčín a rozhodnutia primátora mesta Brezová pod Bradlom zo dňa 4.12.2020, bude materská škola do 13.12.2020 zatvorená. Dôvodom zatvorenia materskej školy sú karanténne opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.
Znovuotvorenie materskej školy je stanovené na pondelok 14.12.2020.

1 . ROZHODNUTIE RÚVZ TRENČÍN

RÚVZ Trenčín svojím rozhodnutím nariadil karanténne opatrenia v dvoch triedach školy, a to v malej a strednej triede. Dôvodom zatvorenia je výskyt pozitívne testovaných osôb v týchto triedach.

Na zabránenie vzniku a šíreniu ochorení COVID-19 vyvolaných novým koronavírusom musí každý žiak, ktorý bol  v kontakte s  pozitívnou osobou dodržiavať karanténne opatrenia, ktorým je potrebné sa podrobiť v súhrnnej dĺžke minimálne 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na  COVID-19, t. j. do 13.12.2020 vrátane. Karanténne opatrenia sa nevzťahujú na ostatné osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

Rodič, prípadne zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o vyšetrenie na stránke - portáli korona.gov.sk (https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php). Následne bude prostredníctvom SMS správy informovaný o dátume a čase testovania dieťaťa. Ak by nebol pridelený termín vyšetrenia, je možné volať na t. č. 032/6509520.

Osoba je povinná vykonať nasledovné opatrenia:

  • sledovať svoj zdravotný  stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať všeobecného lekára a RÚVZ Trenčín
  • podrobiť sa odberu biologického materiálu na RT-PCR najskôr 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19, ak RÚVZ Trenčín neurčí inak
  • zostať v domácej  izolácii alebo v izolácii v  zdravotníckom zariadení
  • zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev  kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)           
  • zdržať sa  cestovania
  • zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem 
  • zdržať sa  pracovnej  činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie
  • zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie iné osoby.

 

2 . ROZHODNUTIE PRIMÁTORA MESTA

Primátor mesta svojím rozhodnutím nariadil zatvorenie i tretej  triedy, a to triedy predškolákov

Dôvodom tohto rozhodnutia je zamedzenie šírenia nového koronavírusu v materskej škole.  Na deti navštevujúce triedu predškolákov sa karanténne opatrenia RÚVZ nevzťahujú.

Správajme sa ohľaduplne, zodpovedne, dodržiavajme hygienické pravidlá a odporúčania – ROR (ruky, odstup, rúško).

Ďakujeme.

Znovuotvorenie materskej školy je stanovené na pondelok 14.12.2020.

 


Vytvorené: 4. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 12. 2020 15:08
Autor: Správca webu 2