Obsah

Mesto Brezová pod Bradlom informuje o zámere obsadiť novovytvorené pracovné miesto

Typ: ostatné
PonukaMesto Brezová pod Bradlom informuje o zámere obsadiť novovytvorené pracovné miesto.
Názov pracovnej pozície: Projektový manažér/ Projektová manažérka

MESTO BREZOVÁ POD BRADLOM

Námestie gen. M.R.Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom

 

                                                                                                          V Brezovej pod Bradlom 26. 2. 2019

           

Mesto Brezová pod Bradlom informuje o zámere obsadiť novovytvorené pracovné miesto.

Názov pracovnej pozície: Projektový manažér/ Projektová manažérka

Rámcová náplň práce:

  • odborná činnosť v oblasti projektov spolufinancovaných z fondov a dotácií,
  • komplexné zabezpečovanie prác súvisiacich s prípravou, realizáciou, monitorovaním a ukončením projektov.

Ponúkaný plat: v zmysle platného zákona 553/2003 Z. z. - zaradenie do platovej triedy podľa vzdelania, odborných skúseností a praxe 730€ - 1100€

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú, na jeden rok, s možnosťou ďalšieho predĺženia pracovného pomeru

Pracovný úväzok: 37,5 hod. týždenne

Miesto výkonu práce:  MsÚ Brezová pod Bradlom

                                         Námestie gen. M.R.Štefánika 1

                                         906 13 Brezová pod Bradlom

Termín nástupu: 01.04.2019 (alebo dohodou)

Kvalifikané predpoklady
úplné stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské I. alebo II. stupňa

Požadovaná prax: min. 1 rok v oblasti realizácie projektov

Iné kritériá a požiadavky

- občianska bezúhonnosť,

- aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka (AJ alebo NJ) slovom i písmom, ďalší jazyk výhodou,

- skúsenosti s prácou v oblasti manažovania projektov,

- znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET),

- samostatnosť, kreativita, precíznosť, orientácia na riešenie problémov, aktivita, profesionálne vystupovanie, výborné komunikačné a organizačné schopnosti, zodpovednosť za zverenú prácu,

- analytické myslenie, schopnosť hľadať riešenia,

- flexibilita, rozhodnosť, odolnosť voči stresu

Zoznam požadovaných dokladov

- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,

- štruktúrovaný životopis,

- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- certifikáty a osvedčenia preukazujúce odborné vzdelávanie so zameraním na problematiku riadenia projektov podporených zo zdrojov EÚ budú pre uchádzača výhodou,

- písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača v zmysle zákona.

Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 26. marca 2018 na adresu:

Mesto Brezová pod Bradlom

    Námestie gen. M.R.Štefánika 1

  906 13 Brezová pod Bradlom

alebo mailom na adresu: mesto@brezova.sk s označením „Pracovná pozícia projektový manažér“.

 Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu uchádzačov.

 

                                                                                         Mgr. Jaroslav Ciran

                                                                                            primátor mesta

 


Vytvorené: 26. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2019 13:27
Autor: Gabriela Plačková