Obsah

Mesto Brezová pod Bradlom informuje o zámere obsadiť pracovné miesto Projektový manažér/ Projektová manažérka

Typ: ostatné
OznamMesto Brezová pod Bradlom informuje o zámere obsadiť pracovné miesto Projektový manažér/ Projektová manažérka
MESTO BREZOVÁ POD BRADLOM
Námestie gen. M.R.Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom

 

                                                                                                          V Brezovej pod Bradlom 14. 8. 2019

Mesto Brezová pod Bradlom informuje o zámere obsadiť pracovné miesto.

Názov pracovnej pozície: Projektový manažér/ Projektová manažérka

Rámcová náplň práce:

  • odborná činnosť v oblasti projektov spolufinancovaných z fondov a dotácií,
  • komplexné zabezpečovanie prác súvisiacich s prípravou, realizáciou, monitorovaním a ukončením projektov.

Ponúkaný plat: v zmysle platného zákona 553/2003 Z. z. - zaradenie do platovej triedy podľa vzdelania, odborných skúseností a praxe 730€ - 1100€

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú, na jeden rok, s možnosťou ďalšieho predĺženia pracovného pomeru

Pracovný úväzok: 37,5 hod. týždenne

Miesto výkonu práce:  MsÚ Brezová pod Bradlom

                                         Námestie gen. M.R.Štefánika 1

                                        906 13 Brezová pod Bradlom

Termín nástupu: 01.10.2019 (alebo dohodou)

Kvalifikačné predpoklady
úplné stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské I. alebo II. stupňa

 
Iné kritériá a požiadavky
- prax v oblasti realizácie projektov výhodou,
- občianska bezúhonnosť,
- aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka (AJ alebo NJ) slovom i písmom, ďalší jazyk výhodou,
- skúsenosti s prácou v oblasti manažovania projektov,
- znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET),
- samostatnosť, kreativita, precíznosť, orientácia na riešenie problémov, aktivita, profesionálne
   vystupovanie, výborné komunikačné a organizačné schopnosti, zodpovednosť za zverenú prácu,
- analytické myslenie, schopnosť hľadať riešenia,
- flexibilita, rozhodnosť, odolnosť voči stresu
 
Zoznam požadovaných dokladov
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
- štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- certifikáty a osvedčenia preukazujúce odborné vzdelávanie so zameraním na problematiku riadenia  projektov podporených zo zdrojov EÚ budú pre uchádzača výhodou,
- písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača v zmysle zákona.

Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 13. september 2019 na adresu:

Mesto Brezová pod Bradlom

    Námestie gen. M.R.Štefánika 1

  906 13 Brezová pod Bradlom

alebo mailom na adresu: mesto@brezova.sk s označením „Pracovná pozícia projektový manažér“.

 Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu uchádzačov.

                                                                              

                                                                                                   Mgr. Jaroslav C i r a n
                                                                                                        primátor mesta

Vytvorené: 14. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 8. 2019 15:58
Autor: Správca webu 2