Obsah

Mesto Brezová pod Bradlom opäť úspešné v projekte Podpora opatrovateľskej služby

Typ: ostatné
OznamPo úspešnom hodnotení podaného projektu sa od 1. marca 2019 realizuje v našom meste projekt s názvom “Podpora opatrovateľskej služby v Brezovej pod Bradlom” s celkovou finančnou dotáciou vo výške 163 020 €.

Mesto Brezová pod Bradlom sa opäť zapojilo do výzvy – Podpora opatrovateľskej služby, ktorú vypísala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Po úspešnom hodnotení podaného projektu sa od  1. marca 2019  v našom meste realizuje projekt s názvom “Podpora opatrovateľskej služby v Brezovej pod Bradlom” s celkovou finančnou dotáciou vo výške 163 020 €. 

Cieľom projektu je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Vzhľadom na narastajúci počet starších ľudí, odkázaných na sociálnu starostlivosť, je potrebné vytvárať podmienky na dostupnosť a udržateľnosť tejto starostlivosti.

Finančné prostriedky získané z tohto projetku sú určené na refundáciu mzdových nákladov opatrovateliek. Naplánovaný počet pracovných miest v rámci projektu je 11.

                 Dana Batková, referát sociálnej starostlivosti

OzNAM


Vytvorené: 15. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 13. 5. 2019 10:36
Autor: Správca webu 2