Obsah

Mesto Brezová pod Bradlom úspešné pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Typ: ostatné
OSMesto Brezová pod Bradlom bolo úspešné pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Ľudské zdroje s názvom Podpora opatrovateľskej služby v Brezovej pod Bradlom.

Terénna forma sociálnej služby v domácom prostredí je veľmi žiadanou službou. Zároveň je aj efektívnym nástrojom na zotrvanie odkázaných ľudí v prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ale aj s princípmi EÚ o rozvoji sociálnych služieb.

Aj preto po dvoch úspešných projektoch pokračujeme v tejto pomoci, tentokrát formou dopytovo orientovaného projektu. Predmetná výzva bola vyhlásená 29.6.2018. Dňa 3.1.2019 bolo Mestu Brezová pod Bradlom oficiálne doručené oznámenie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 163 020 €. Z tejto sumy budú financované mzdy opatrovateliek v našom meste.


Vytvorené: 9. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2019 09:24
Autor: Gabriela Plačková