Obsah

Nové opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Typ: ostatné
Nové opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 1V stredu 6. mája 2020 došlo k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení (2. a 3. fáza) a otvorení prevádzok.

Všetky informácie nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR - uvzsr.sk

Z opatrení vydaných ÚVZ SR vyberáme nasledovné:

Zákaz hromadných podujatí:

Až do odvolania sa zakazuje organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových a podobných podujatí. Pod tento zákaz nespadajú zasadnutia štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy za jasne stanovených hygienických pravidiel a protiepidemických opatrení.

Svadby, bohoslužby a ďalšie náboženské obrady sa môžu konať za dodržania protiepidemických opatrení. Pobyt v priestoroch je možný len s rúškom alebo podobne prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vchode je potrebné vydezinfikovať si ruky, dodržiavať rozostup dva metre, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby, je potrebné dodržiavať podávanie chleba výhradne na ruku. Ak to možnosti a počasie dovolí, treba uprednostniť vykonávanie obradov v exteriéri. Podrobnosti tu.


Rúška:

Pre všetkých ľudí platí povinnosť mať na verejnosti zakryté ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom.  Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do dvoch rokov, osoby so závažnou poruchou autistického spektra, vodičov MHD v uzavretých kabínach a ďalších. Podrobnosti tu.

 

Činnosť obchodov a prevádzok:

Činnosťou obchodov a prevádzok sa zaoberá nasledovné opatrenie.

Z opatrenia vyberamé niektoré body:


Predajne

Otvorené môžu byť všetky maloobchodné predajne s výnimkou stálych architektonických objektov, ktoré majú viac ako 35 prevádzok obchodov a služieb.

Služby

Naďalej sú zatvorené umelé aj prírodné kúpaliská, vnútorné športoviská, fitness centrá, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, detské jasle a škôlky, kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru. Nemôžu sa poskytovať ani rekondičné pobyty.

Otvorené môžu byť:

 • prírodné liečebné kúpele a liečebne na základe návrhu lekára

 • vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a spŕch, bez prítomnosti obecenstva. Podrobnosti tu.

 • zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení

 • prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží (okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže)

 • vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad

 • vonkajšie turistické atrakcie

 • múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene

 

Opatrenia v otvorených obchodoch:

 • Obchody môžu vpustiť do svojich priestorov len zákazníkov so zakrytým nosom a ústami – rúškom, šatkou, šálom a podobne. Táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania.

 • Pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice.

 • Zachovávať odstupy osôb minimálne 2 metre

 • Počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky; táto podmienka sa nevzťahuje na deti

 • Na všetky vstupy do prevádzky musia obchody viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

 • Vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov

 • Zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko

 • Od pondelka do piatka je v predajniach potravín a drogérie od 9:00 do 11:00 vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou ochorením COVID-19.


Opatrenia v reštauráciách:

Sú obdobné ako opatrenia v obchodoch, navyše:

 • Otvorené môžu byť iba vonkajšie terasy, zákazníci však môžu využívať hygienické zariadenia vnútri prevádzky

 • zákazníci musia nosiť rúška, ktoré si však môžu zložiť na čas potrebný na konzumáciu nápojov a jedál

 • medzi stolmi musí byť odstup aspoň dva metre

 • za jedným stolom môžu sedieť najviac dvaja ľudia, alebo rodičia s deťmi

 • personál musí nosiť rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov si dezinfikovať ruky

 • po každom zákazníkovi sa musia dezinfikovať stoly a stoličky

 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, sušiče rúk musia byť znefunkčnené, keďže vytvárajú aerosól; hygienické zariadenia sa musia dezinfikovať každú hodinu

 • otvorené môžu mať od 6:00 do 20:00

 • otvorené môžu mať od 6:00 do 20:00

 • V prevádzkach verejného stravovania je možné používať kuchynský riad (taniere, príbory, poháre), ak sa zabezpečí strojové umývanie pri teplote  80°C za použitia vhodného umývacieho prostriedku (podľa § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.Z. a prípadne aj za použitia vhodného dezinfekčného prostriedku,

 • umytý riad neutierať textilným utierkami ale uložiť do zariadenia na odkvapkanie riadu (na prípadné dosušenie/leštenie používať jednorazové papierové utierky),

 • ručné umývanie kuchynského riadu v súčasnej epidemiologickej situácii v prevádzkach verejného stravovania odporúčame nevykonávať.

 • Príbor by nemal byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale mal by byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej vreckovky. Ak prevádzka verejného stravovania nevie splniť požiadavky na strojové umývanie riadu, ÚVZ SR odporúča používanie nevratných obalov na podávanie pokrmov a nápojov.


Opatrenia pre hotely a ubytovne:

 • môžu ubytovávať aj krátkodobo, avšak len v izbách s vlastnou kúpeľňou a WC

 • po každom ubytovanom hosťovi musí byť izba voľná minimálne 24 hodín

 • zatvorené musia byť wellness a fitness centrá, bazény a iné vnútorné priestory voľnočasových aktivít v priestoroch ubytovacích zariadení

 • jedlo sa nesmie podávať vo vnútorných priestoroch (hotelových reštauráciách, jedálňach), možná je však donáška jedla na izbu


Opatrenia pre taxislužby:

 • vodiči aj cestujúci musia mať na tvári rúško alebo iným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty

 • cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách, maximálne dvaja

 • zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre cestujúceho, ktoré zabráni prieniku aerosólu medzi týmito priestormi

 • po každom zákazníkovi absolvovať prestávku minimálne 15 minút

 • po každom zákazníkovi vykonať dezinfekciu priestoru pre zákazníkov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom

 • klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá


Služby starostlivosti o ľudské telo:

 • zamestnanci týchto prevádzok musia mať tvárový štít, to sa netýka zamestnancov solárií

 • medzi jednotlivými zákazníkmi treba vydezinfikovať pracovné miesto (stoly, kreslá, umývadlá), tomu treba prispôsobiť aj harmonogram prevádzky

 • zákazník pri ošetrovaní tváre, strihaní, umývaní vlasov nemusí nosiť rúško


Autoškoly:

 • teoretickú výučbu je treba zabezpečiť dištančným spôsobom

 • pri praktickej výučbe môže byť v aute vždy len inštruktor a jeden účastník kurzu, obaja musia mať rúška

 • po každom výcviku treba vozidlo, resp. trenažér vydezinfikovať

 • medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka najmenej 15 minút


Knižnice:

 • pracovníci knižníc musia pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice

 • po vrátení knihy sa odporúča ju odložiť a ďalšiu manipuláciu s ňou odložiť na 24 hodín


Obchody zatvorené v nedeľu:

Všetky obchody a prevádzky služieb, ktoré môžu fungovať, musia mať zatvorené v nedeľu, ktorá je určená ako sanitárny deň.


Zatvorenie v nedeľu neplatí pre:

 • veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“,

 • nemocničné lekárne a verejné lekárne, ako aj pre nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti, ak v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby.

 • Čerpacie stanice

 • Prevádzky telekomunikačných operátorov

 • Prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením

 • Prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb

 • Prevádzky donáškových služieb

 • Prevádzky ubytovacích zariadení

 • Prírodné liečebné kúpele a liečebne poskytujúce starostlivosť na základe návrhu lekára

 • Vonkajšie športoviská

 • Zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení

 • Vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad

 • Vonkajšie turistické atrakcie

 • Múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene

Podrobnosti tu


Sociálne služby

Pozastavené sú ambulantné služby zariadení sociálnej starostlivosti. Sú to:

 • denné stacionáre,

 • zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby,

 • zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,

 • rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,

 • špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,

 • domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,

 • denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov")

 • zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé "detské jasle").

 

Služby naďalej môžu poskytovať zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.

Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. Podrobnosti tu.

Zariadenia, ktorých prevádzka je zakázaná:

 • prírodné a umelé kúpaliská

 • telovýchovno-športové zariadenia

 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo

 • zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku

 • wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení

 • prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská; rekondičné pobyty.


Otvorené môžu byť:

 • Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára.

 • vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva

 • zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení


Nemocnice a domovy sociálnych služieb

Nemocnice zakázali návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach. Verejní aj súkromní poskytovatelia sociálnych služieb zakázali návštevy klientov. Podrobnosti tu.

Nemocniciam a priemyselným podnikom sa odporúča pri vstupe merať telesnú teplotu. Podrobnosti tu


Školy

Na stredných školách sa môžu konať maturitné, prijímacie a ďalšie skúšky. Ich presné vymedzenie a podmienky, za ktorých sa môžu konať, nájdete tu.

Lekárske, ošetrovateľské a ďalšie zdravotnícke odbory vysokých škôl budú môcť vykonať záverečné skúšky. Ich presné vymedzenie a podmienky, za akých sa môžu konať, nájdete tu.


Školské jedálne

Školské stravovacie zariadenia môžu na základe rozhodnutia ich zriaďovateľa pripravovať a vydávať stravu za prísnych hygienických pravidiel odkázaným seniorom a sociálne znevýhodneným deťom. Podrobnosti tu.


Seniori

 • Od pondelka do piatka je vo všetkých otvorených prevádzkach od 9:00 do 11:00 vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou ochorením COVID-19. Dôrazne vyzývame seniorov, aby v záujme ochrany svojho zdravia využívali vyhradený nákupný čas vždy, keď je to možné, a mimo tohto času, ak to nie je nevyhnutné, obchody nenavštevovali, respektíve aby požiadali o nákup príbuzných, známych, susedov, alebo aby využili v danej oblasti ponúkané služby samospráv.

 • Žiadame seniorov, aby obmedzili dopravu vo vlakoch a obmedzili pohyb po vonku len na nevyhnutné prípady (nákup, venčenie spoločenských zvierat, návšteva zdravotníckeho zariadenia).Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva.


Vytvorené: 6. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 5. 2020 13:48
Autor: Správca webu 3