Obsah

Nový evidenčný systém odpadov ELWIS – krok za krokom

Typ: ostatné
obr1V našom meste začíname evidovať odpad. Čo to pre vás, občanov znamená?

Evidencia odpadu bude prebiehať pri zbere zmesového aj triedeného komunálneho odpadu z bytových aj rodinných domov. Celý projekt bude prebiehať v troch fázach – v prvej – boli označené nádoby na odpad originálnym RFID čipom. Druhá fáza – evidovanie odpadu – bude prebiehať pravidelne pri každom zbere odpadu. Tretia fáza – štatistická – bude tiež pravidelná - poslúži nám na vyhodnotenie zozbieraných údajov a prijímanie rozhodnutí v oblasti odpadového hospodárenia našej obce. Čo sa zmení?

obr11. Menej odpad do čiernych nádob a viac do farebných

Informácie pre obyvateľov bytových domov:

Poverení pracovníci označili zberné nádoby na zmesový a triedený komunálny odpad na vašich stojiskách originálnym RFID čipom. Tie sa budú pri každom vysypaní odpadu evidovať do systému. Dbajte však na to, čo do nádob hádžete. Plasty zmenšite stlačením, papier a kartóny roztrhajte na menšie kusy, do nádob sa ich tak zmestí viac. Naopak do čiernych nádob vkladajte naozaj len to, čo sa nedá vytriediť a už vôbec tam nepatrí zelený bioodpad. Ten môžete triediť do hnedých zberných nádob. Vďaka tomu ušetríme peniaze za skládkovanie odpadu z čiernych košov a navyše zvýšime našu mieru triedenia, ktorá ovplyvňuje aj skládkovacie poplatky (čím je vyššia, tým je poplatok nižší a naopak).

Informácie pre obyvateľov rodinných domov:

Poverení pracovníci označili zberné nádoby na zmesový komunálny odpad (ďalej ZKO) trvalou nálepkou s RFID kódom. Kód bude pri vysypaní zaevidovaný do systému. Ak je v deň zberu vaša nádoba poloprázdna, nevykladajte ju. Platíme aj za každé vyprázdnenie nádob. Ak smetiari vyklápajú prázdne nádoby, platíme za túto službu zbytočne. Preto vašu nádobu doplňte a vyložte ju až k nasledujúcemu zberu. Ak budete triediť odpad, ľahko sa vám stane, že ju naplníte oveľa pomalšie ako predtým.

obr 2
Vďaka vašej snahe ušetríme peniaze za vyklápanie vzduchu z poloprázdnych nádob. Nezabúdajte však, že do nádoby na ZKO nepatrí bioodpad. Nezvyšujte zbytočne hmotnosť vašej nádoby a náklady na jeho odvoz a skládkovanie. Na triedenie bioodpadu použite kompostéry alebo hnedé zberné nádoby.

obr 3
2. Triedený odpad z rodinných domoch označujte správnym kódom

Triedený odpad z rodinných domoch sa bude zbierať tak, ako doteraz vrecovým systémom. Každá domácnosť dostane balíček vlastných nálepiek s QR kódom, ktorými sa vytriedené vrecia budú označovať. V deň zberu nalepte nálepku s označením príslušného druhu odpadu do strednej časti naplneného a zviazaného vreca. Takto označené vrecia sú pripravené na zber, stačí ich už len vyložiť pred bránu, alebo na obvyklé miesto. V prípade, že sa vám nálepky minú, môžete si ich vyzdvihnúť v Technických službách mesta, Staničná ulica 265/34, 906 13 Brezová pod Bradlom, tel. kontakt 034 6242 220.
 

3. Ako bude evidencia prebiehať?

V deň zberu budú poverení pracovníci nádoby alebo vrecia s odpadom zbierať a vysýpať ako doteraz. Okrem toho však prebehne zaevidovanie vysypanej nádoby alebo odobratého vreca do systému prostredníctvom nových kódov. Tieto dáta sa budú zbierať v aplikácií a vytvárať štatistiku, pomocou ktorej získame informácie o produkcii odpadu či triedení na jednotlivých stojiskách či v domácnostiach. Evidencia si nevyžaduje žiadne zásadné povinnosti či úkony od občanov. Obyvatelia rodinných domov len označia nálepkou správne vrece. Prosíme vás o zodpovedné správanie a triedenie odpadu.
 

4. Len ak máme prehľad, môžeme vás odmeniť

Cieľom evidencie odpadu je získať prehľad o tom, kde v našom meste odpad vzniká a koľko ho máme. Na základe toho môžeme efektívnejšie manažovať naše odpadové hospodárstvo. Ak vieme, v ktorých lokalitách sa triedi/netriedi správne môžeme adresnejšie cieliť aj osvetu. Zároveň v prípade rodinných domom môžeme na základe výsledkov konkrétnej domácnosti v budúcnosti pristúpiť k motivačným poplatkom za odpady podľa úrovne triedenia konkrétnej domácnosti, tak ako to systém ELWIS umožňuje už iným samosprávam na Slovensku.

ELWIS - Pre SMART obce bez odpadu.

Viac informácií nájdete na: www.menejodpadu.sk/elwis

                                                                                                      Príspevok vznikol v spolupráci
                                                                                                          s JRK Slovensko s.r.o.
 


Vytvorené: 25. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 25. 4. 2022 12:44
Autor: Správca webu 1