Obsah

Oznámenie o prerušení dodávky vody

Typ: ostatné
Oznámenie o prerušení dodávky vody 1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, §32 ods.7 bod b) Vám oznamuje prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu vykonávania plánovanej opravy verejného vodovodu.

Oblasť bez vody: D. Jurkoviča č. 420/21, 23
Plánovaný začiatok prerušenia: 24. 6. 2021 od 8:00 hod
Plánovaný čas ukončenia prerušenia: 24. 6. 2021 do 18:00 hod
Náhradné zásobovanie pitnou vodou: nie

Bližšie informácie nájdete v Oznámení Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:

Oznámenie o prerušení dodávky vody


Príloha

Vytvorené: 10. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 10. 6. 2021 18:10
Autor: Správca webu 1