Obsah

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - mestský policajt

Typ: ostatné
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - mestský policajt 1Mesto Brezová pod Bradlom informuje o zámere obsadiť pracovné miesto - mestský policajt.

Mesto Brezová pod Bradlom informuje o zámere obsadiť pracovné miesto

Názov pracovnej pozície: mestský policajt

Rámcová náplň práce: práca mestského policajta v zmysle platnej legislatívy

Ponúkaný plat: v zmysle platného zákona 553/2003 Z. z. - zaradenie do platovej triedy podľa vzdelania, odborných skúseností a praxe od 740 € plus príplatky sobota, nedeľa, zmennosť a osobné ohodnotenie

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok, s možnosťou ďalšieho predĺženia pracovného pomeru

Pracovný úväzok: 37,5 hod. týždenne

Miesto výkonu práce:  Mesto Brezová pod Bradlom

Termín nástupu: 01.11.2020 (alebo dohodou)

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredoškolské vzdelanie
 

Iné kritériá a požiadavky:

- občianska bezúhonnosť (výpis z registra trestov),

- vek - starší ako 21 rokov,

- telesne, duševne a odborne spôsobilá osoba na plnenie úloh obecnej polície,

- vodičský preukaz skupiny B,

- príjemné vystupovanie a komunikácia s občanmi,
- znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET),

- samostatnosť, spoľahlivosť, orientácia na riešenie problémov, zodpovednosť za zverenú prácu,

- flexibilita, rozhodnosť, odolnosť voči stresu

 

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,

- štruktúrovaný životopis,

- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- certifikáty a osvedčenia preukazujúce odborné vzdelávanie sú výhodou,

- písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača v zmysle zákona,

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 

Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 20. 10. 2020 na adresu:

Mesto Brezová pod Bradlom

    Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1

  906 13 Brezová pod Bradlom

alebo e-mailom na adresu: mesto@brezova.sk s označením „Pracovná pozícia mestský policajt".

Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu uchádzačov.

 

VK_MsP.pdf (222.1 kB)

 


Príloha

Vytvorené: 8. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 8. 9. 2020 15:21
Autor: Správca webu 3