Obsah

Pokyny k minimalizovaniu šírenia nového koronavírusu COVID-19 v meste Brezová pod Bradlom

Typ: ostatné
Pokyny k minimalizovaniu šírenia nového koronavírusu COVID-19 v meste Brezová pod Bradlom 1Primátor mesta Brezová pod Bradlom s účinnosťou od 11.03.2020 od 12:00 hod. do odvolania prikazuje:

Primátor mesta Brezová pod Bradlom s účinnosťou od 11.03.2020 od 12:00 hod. do odvolania prikazuje: 

 

 1. zabezpečiť dezinfekciu MsÚ Brezová pod Bradlom, priestorov Mestskej polície Brezová pod Bradlom, Zdravotného strediska, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Brezová pod Bradlom  (základná škola, materské školy, základná umelecká škola) účinným dezinfekčným virucidným prostriedkom, ktorý zabezpečí centrálne MsÚ Brezová pod Bradlom pre všetky svoje organizácie,
 2. uzatvoriť Centrum voľného času, Mestskú knižnicu, Národný dom M. R. Štefánika a Denné centrum,
 3. vedeniu ZUŠ Brezová pod Bradlom zrušiť všetky koncerty, výstavy a podobné podujatia,
 4. zrušiť výlety, exkurzie a školy v prírode plánované mimo územia mesta Brezová pod Bradlom  organizované školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Brezová pod Bradlom – podľa rozhodnutia  vlády SR,
 5. zintenzívniť hygienický filter v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Brezová pod Bradlom,
 6. pozastaviť distribúciu rozhodnutí o miestnych daniach za komunálny odpad a drobný stavebný odpad do domácností.

 

Primátor mesta Brezová pod Bradlom  s účinnosťou od 11.03.2020 od 12:00 hod. do odvolania odporúča:

 

 1. športovým klubom a športovým zväzom rešpektovať zákaz organizovania športových podujatí v meste Brezová pod Bradlom,
 2. organizátorom kultúrnych a spoločenských podujatí v meste Brezová pod Bradlom rešpektovať zákaz  organizovania týchto podujatí,
 3. občianskym združeniam, aby nerealizovali klubové stretnutia, výročné schôdze a zájazdy,
 4. riaditeľom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Brezová pod Bradlom nutnosť sledovať zdravotný stav detí a pri podozrení na ochorenie postupovať podľa odporúčania príslušných orgánov a zabezpečiť dostatočné množstvo umývacích a dezinfekčných prostriedkov a ich efektívne používanie, neumožňovať prenájom priestorov  školy za účelom športových a podobných činností,
 5. riaditeľke ZUŠ Brezová pod Bradlom zvážiť účasť žiakov na skupinovom vyučovaní,
 6. verejnosti nutnosť obmedziť návštevy miest s vyššou koncentráciou ľudí, najmä kiná, divadlá, kostoly, obchodné centrá,
 7. ubytovacím a stravovacím zariadeniam nutnosť dbať na zvýšenú hygienu a dezinfekciu,
 8. právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sledovať a rešpektovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov, najmä RÚVZ so sídlom v Trenčíne http://www.ruvztn.sk/ , ÚVZ SR http://www.uvzsr.sk/,
 9. občanov mesta prehodnotiť potrebu návštevy verejných inštitúcii pri riešení úradných záležitostí a prednostne využívať telefonický, písomný a/alebo elektronický spôsob komunikácie s verejnými inštitúciami,
 10. verejnosti sledovať a rešpektovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov, najmä RÚVZ so sídlom v Trenčíne http://www.ruvztn.sk/ , ÚVZ SR http://www.uvzsr.sk/ .

 

Pokyny k minimalizovaniu šírenia nového koronavírusu COVID-19 v meste Brezová pod Bradlom

Usmernenie NsP Myjava

Usmernenie NsP Myjava

Čo znamená byť v domácej izolácii?


Prílohy

Vytvorené: 11. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 3. 2020 13:12
Autor: Správca webu 3