Obsah

Ponuka záujmových krúžkov na školský rok 2018/2019

Typ: ostatné
oznamPonuka záujmových krúžkov Centra voľného času Domček v Brezovej pod Bradlom na školský rok 2018/2019.

Športové, pohybové:

- futbal dievčat (pre žiačky ZŠ, SŠ) - krúžok bude viesť Ľuboš Barbírik

- stolnotenisový (ZŠ, SŠ) - Ľuboš Barbírik

- detská joga - Monika Kubíčková

- posilňovňa (15-30 r.) - Ján Varmuža

- jumping+piloxing - Dominika Šnircová

- break dance - Oleg Teplička

- mažoretky (ZŠ) - Marta Šindelárová

- požiarnický – podľa záujmu

- šachový – podľa záujmu

- Minizumba (5-12, ZŠ) - Vanda Púdelková

 

Estetické:

- tvorivé dielne - „Z každého rožka troška“ (ZŠ, SŠ) - Vanda Púdelková

- pletenie z papiera (ZŠ, SŠ) - Vanda Púdelková

- Šikovníček (ZŠ) – kresba, spontánna maľba, modelovanie a zábava - Vanda Púdelková

- paličkovaná cipka - Hedviga Kátlovská a brezovské paličkárky v CVČ

 

Ostatné:

- novinársky (10-15) - Ľuboš Barbírik

- včelársky - Štefan Kátlovský

- modelársky - Pavol Perička

- cudzí jazykdeti i dospelí – podľa záujmu

- numizmatika, filatélia - Pavel Václavek

- klub teenagerov - Vanda Púdelková

 

Rodičia a deti:

- Baby clubv Materskom centre – súčasť CVČ

Zápis do krúžkov a klubov DOMČEKA sa uskutoční od 4.9.2017 do 20.9.2017, denne od 9:00 hod. do 17:00 hod. v CVČ, Nám. 7. apríla 409/20. Každý člen musí mať vyplnenú a rodičmi podpísanú prihlášku, ktorú dostanete v CVČ. Rodičia sa svojím podpisom na prihláške zaväzujú zaplatiť zápisné (1.66 €/mesiac).

Centrum voľného času Domček je prijímateľom Vzdelávacích poukazov, ktoré žiaci ZŠ a SŠ dostávajú v škole.

Odovzdaj Vzdelávací poukaz do CVČ a krúžok, ktorý si vyberieš, budeš mať zadarmo.

Krúžok či klub začne svoju činnosť, ak sa prihlási minimálne 10 záujemcov. V ojedinelých prípadoch môže byť povolená výnimka. Vekové kategórie v krúžkoch sú len orientačné.

Termíny konania krúžkov budú stanovené, prípadne po dohode upresnené po získaní dostatočného počtu záujemcov.

Tešíme sa na Vás!!!

Mgr. Ľuboš Barbírik, Mgr. Vanda Púdelková – C v Brezovej pod Bradlom,

tel : 0948 654 111, e-mail : cvc@brezova.sk


Vytvorené: 10. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 25. 9. 2018 11:01
Autor: Gabriela Plačková