Obsah

Predĺženie termínu podania žiadosti o pracovné miesto Projektový manažér/ Projektová manažérka

Typ: ostatné
OznamMesto Brezová pod Bradlom informuje o zámere obsadiť pracovné miesto Projektový manažér/ Projektová manažérka. Z technických príčin (zmena dátumu vydania mesačníka mesta Novinky spod Bradla) sa termín podania žiadosti predlžuje do 30. 9. 2019.
MESTO BREZOVÁ POD BRADLOM
Námestie gen. M.R.Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom

 

                                                                                                          V Brezovej pod Bradlom 14. 8. 2019

Mesto Brezová pod Bradlom informuje o zámere obsadiť pracovné miesto.

Názov pracovnej pozície: Projektový manažér/ Projektová manažérka

Rámcová náplň práce:

  • odborná činnosť v oblasti projektov spolufinancovaných z fondov a dotácií,
  • komplexné zabezpečovanie prác súvisiacich s prípravou, realizáciou, monitorovaním a ukončením projektov.

Ponúkaný plat: v zmysle platného zákona 553/2003 Z. z. - zaradenie do platovej triedy podľa vzdelania, odborných skúseností a praxe 730€ - 1100€

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú, na jeden rok, s možnosťou ďalšieho predĺženia pracovného pomeru

Pracovný úväzok: 37,5 hod. týždenne

Miesto výkonu práce:  MsÚ Brezová pod Bradlom

                                         Námestie gen. M.R.Štefánika 1

                                        906 13 Brezová pod Bradlom

Termín nástupu: 15.10.2019 (alebo dohodou)

Kvalifikačné predpoklady
úplné stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské I. alebo II. stupňa

 
Iné kritériá a požiadavky
- prax v oblasti realizácie projektov výhodou,
- občianska bezúhonnosť,
- aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka (AJ alebo NJ) slovom i písmom, ďalší jazyk výhodou,
- skúsenosti s prácou v oblasti manažovania projektov,
- znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET),
- samostatnosť, kreativita, precíznosť, orientácia na riešenie problémov, aktivita, profesionálne
   vystupovanie, výborné komunikačné a organizačné schopnosti, zodpovednosť za zverenú prácu,
- analytické myslenie, schopnosť hľadať riešenia,
- flexibilita, rozhodnosť, odolnosť voči stresu
 
Zoznam požadovaných dokladov
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
- štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- certifikáty a osvedčenia preukazujúce odborné vzdelávanie so zameraním na problematiku riadenia  projektov podporených zo zdrojov EÚ budú pre uchádzača výhodou,
- písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača v zmysle zákona.

Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 30. septembra 2019 na adresu:

Mesto Brezová pod Bradlom

    Námestie gen. M.R.Štefánika 1

  906 13 Brezová pod Bradlom

alebo mailom na adresu: mesto@brezova.sk s označením „Pracovná pozícia projektový manažér“.

 Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu uchádzačov.

                                                                              

                                                                                                   Mgr. Jaroslav C i r a n
                                                                                                        primátor mesta

Vytvorené: 14. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 9. 2019 15:10
Autor: Správca webu 2