Obsah

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2019

Typ: ostatné
OznamV zmysle usmernenia Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR informujeme občanov o termínoch skúšok a spôsoboch aktivácie sirén pre rok 2019.

Elektromotorické sirény ovládané miestne

Aktiváciu  vykonajú  mestské úrady a obecné úrady  podľa stanovených termínov.

Elektronické sirény – OcÚ Vrbovce, MsÚ Myjava

       12. apríl            - aktivuje OcÚ Vrbovce a MsÚ Myjava miestnym ovládaním 

       14. jún               - aktivuje OÚ Trenčín prostredníctvom rádiového ovládania

       13. december    - aktivuje SKR MV SR prostredníctvom RDS – vysielanie rozhlasu

Prevádzkovateľ autonómneho systému – SVAMAN s.r.o., Myjava

       14. jún               - aktivuje prevádzkovateľ autonómneho systému       

       13. december    - aktivuje SKR MV SR prostredníctvom RDS – vysielanie rozhlasu

 

Informovanie obyvateľstva pred termínom skúšky sirén zabezpečí:

Mestský úrad a obecný úrad – prostredníctvom miestnych informačných prostriedkov.

1. Termíny akustického preskúšavania sirén

sirény

2. Akustické preskúšanie sirén mimo termínu pravidelných skúšok

So súhlasom sekcie je možné sirény preskúšať akustickým tónom aj mimo plánovaných termínov preskúšania, v súlade s ustanovením § 5 ods. 1. vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z., napríklad v rámci objektového cvičenia, preberacích konaní novobudovaných systémov varovania, kontrolnom meraní akustického výkonu sirén a podobne. Oprávnená právnická osoba, ktorá preskúšanie vykonáva je vždy povinná o vykonaní skúšky vopred informovať obyvateľstvo prostredníctvom oznamovacích prostriedkov.

 


Vytvorené: 11. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 11. 1. 2019 08:20
Autor: Gabriela Plačková