Obsah

Prestavba objektu hornej školy na bytový dom - vznikne 35 nájomných bytov

Typ: ostatné
rekonstrukcia horna skola 0Objekt bývalej základnej školy na Piešťanskej ulici sa bude prerábať na bytový dom s 35 nájomnými bytmi. Naše trojročné snaženie sa dostalo do finále - dostali sme dve nesmierne dôležité rozhodnutia.

Jedno z Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) o pridelení nenávratnej dotácie vo výške takmer 750 tis. € a druhé zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) o schválení úveru vo výške takmer 1,5 mil. € so splatnosťou 20 a 40 rokov. Projekt výstavby nových nájomných bytov na Hornej škole tak dostal zelenú. Projektom sme sa začali zaoberať pol roka po voľbách, v lete 2019 sme vysúťažili a objednali dodávateľa projektovej dokumentácie (PD) – Stavoprojekt Prešov. Po vyhotovení prvotnej PD prišla začiatkom roka 2020 korona a na všetky vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov sme museli čakať aj vyše pol roka (a doslova o ne bojovať). Nakoniec po niekoľko násobnej úprave PD (najskôr sme chceli zachovať v objekte telocvičňu, ale pre nevyhovujúci akustický posudok a neúnosne zvýšené náklady sme museli telocvičňu z projektu vypustiť) bolo dňa 24. 1. 2022 vydané stavebné povolenie na stavbu „Prestavba objektu bývalej školy na bytový dom v meste Brezová pod Bradlom“. Následne po schválení projektu na mestskom zastupiteľstve, sme dňa 2. 3. 2022 doručili na OÚ Trenčín žiadosť o podporu zo ŠFRB a žiadosť o dotáciu z MDV SR. V mesiaci august 2022 boli postupne podpísané všetky príslušné zmluvy s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a tiež so Štátnym fondom rozvoja bývania o poskytnutí podpory, dotácie a úveru, na výstavbu 35 nových nájomných bytov.

Obstarávacie náklady (prostriedky) na výstavbu nájomných bytov, ktoré obdržíme zo štátneho rozpočtu predstavujú celkovú sumu: 2 210 670 €:
 

z toho nenávratná dotácia z MDV SR:

- na výstavbu bytov: 677 490 €

- na technickú vybavenosť: 68 260 €.

z toho podpora zo ŠFRB (úver):

- na výstavbu bytov: 1 258 420 €

- na technickú vybavenosť: 206 500 €.

Ostatok budú tvoriť vlastné zdroje mesta vo výške predbežne 740 691,15 €. Na tieto prostriedky si budeme musieť zobrať komerčný úver, aby sme mohli dofinancovať celú stavbu. Kompletne sa zrekonštruuje celý objekt bývalej základnej školy aj s telocvičňou, aj s bývalou materskou školou. Vznikne tak 35 nových nájomných bytov, z toho 1-izbových 14 bytov, 2-izbových 18 bytov a 3-izbové 3 byty:

- Priemerná podlahová plocha bytov je 56,768 m²

- Priemerný náklad na 1 m² je 974,521 €

- Počet nových parkovacích miest: 48

Na základe verejného obstarávania sa zhotoviteľom diela stala firma STROJSTAV spol.s.r.o., Prievidza. Vysúťažená cena sa skladá z dvoch položiek - za realizáciu nájomných bytov v sume 1 925 767,70 € a za realizáciu technickej vybavenosti v sume 1 000 094,57 €. Celková doba výstavby by nemala presiahnuť 450 dní. Momentálne čakáme na otvorenie účtu zo strany ŠFRB, je predpoklad, že do konca roka bude účet zriadený a začiatkom roka 2023 by zhotoviteľ, aj podľa jeho vyjadrení, mohol začať so stavbou. 

Veľmi nás teší, že tak náročná stavba, za takmer 3 mil. €, bude konečne realitou. Bude to najväčšia investičná akcia mesta za niekoľko desaťročí. Veríme, že po dokončení diela budeme všetci spokojní. Nielen noví nájomníci, ale aj my ostatní Brezovania. Nielen preto, že sa skrášli a upraví celý areál pri vstupe do mesta od Piešťan, ale najmä preto, že naše mesto dostane nový impulz na rozvoj. Po vyše 20 rokoch konečne pribudnú nové nájomné byty, aby mladí ľudia nemuseli z Brezovej odchádzať, ale naopak, aby svoju budúcnosť spájali s týmto mestom. 

Ďakujeme všetkým interným, ale aj externým zamestnancom a pracovníkom, ktorí na príprave projektu neúnavne pracovali niekoľko rokov, častokrát aj do noci a cez víkend. Ďakujeme aj poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí sa s projektom stotožnili a schválili ho ako nevyhnutný pre budúci rozvoj nášho mesta.

rekonstrukcia horna skola 1

rekonstrukcia horna skola 2

rekonstrukcia horna skola 3

rekonstrukcia horna skola 4


Vytvorené: 16. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 16. 9. 2022 12:55
Autor: Správca webu 1