Obsah

Prijímacie skúšky do ZUŠ na školský rok 2020/2021

Typ: ostatné
Prijímacie skúšky do ZUŠ na školský rok 2020/2021 1Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Brezovej pod Bradlom oznamuje, že prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného a tanečného odboru na šk. rok 2020/2021 sa uskutočnia v priestoroch Základnej umeleckej školy Brezová pod Bradlom v týchto dňoch:

3.9.2020 od 14:00 do 18:00 hod.,

4.9.2020 od 13:00 do 17:00 hod.,

8.9.2020 od 13:00 do 17:00 hod.,

a 9.9.2020 od 14:00 do 18:00 hod.

Pre každý odbor je potrebné odovzdať vyplnenú prihlášku na štúdium s podpisom zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka.

Bližšie informácie k spôsobu konania prijímacích skúšok nájdete na stránke našej školy

www.zus-brezova.edupage.org

Podmienkou prijatia uchádzača o štúdium v tanečnom a výtvarnom odbore je vek od 5 rokov (predškoláci), v hudobnom odbore vek od 6 rokov (žiaci 1. ročníka ZŠ) a splnenie požadovaných predpokladov – úspešné vykonanie prijímacej skúšky

Študijné zameranie na našej ZUŠ:

HUDOBNÝ ODBOR - hra na klavíri, keyboarde, husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare,  zobcovej flaute, trúbke, pozaune, tenore, bicích nástrojoch, heligónke.

VÝTVARNÝ ODBOR - výtvarná tvorba (kresba, maľba), keramika (modelovanie, práca s hlinou).

TANEČNÝ ODBOR - tanečná príprava, ľudový tanec (folklór), klasický tanec, moderný tanec.

Štúdium v ZUŠ je záujmové a dobrovoľné, za ktoré sa uhrádza príspevok  na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole a s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť (tzv. ŠKOLNÉ).


Vytvorené: 18. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 18. 8. 2020 09:25
Autor: Správca webu 3