Obsah

Projekt Opatrovateľská služba v Brezovej pod Bradlom v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v realizácii

Typ: ostatné
osMesto Brezová pod Bradlom získalo v rámci Operačného programu Ľudské zdroje nenávratný finančný príspevok v na realizáciu projektu Opatrovateľská služba v Brezovej pod Bradlom.

Mesto Brezová pod Bradlom sa opäť zapojilo do možnosti získania nenávratného finančného príspevku v rámci  Operačného programu  Ľudské zdroje, ktorý vyhlásilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Projekt s názvom Opatrovateľská služba v Brezovej pod Bradlom je účinný do 1.12.2021 do 30.11.2023. Celkový schválený rozpočet projektu je  138 720€.

Cieľom projektu je umožniť skvalitniť a udržať poskytovanie jednej zo sociálnych služieb, a to  opatrovateľskú službu v domácom prostredí pre obyvateľov mesta Brezová pod Bradlom.

Ďalej realizovanie projektu umožní poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí, podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite, vytvorí vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, predchádzať odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru.

Dosiahne sa zníženie tlaku na umiestnenie cieľovej skupiny v pobytových zariadeniach sociálnych služieb – predchádzanie inštitucionalizácii. Vedľajším efektom realizácie projektu je podpora súbehu pracovného a rodinného života rodinných príslušníkov žijúcich v spoločnej domácnosti s osobou odkázanou na pomoc.  Vytvorením nových a udržaním existujúcich pracovných miest sa podporí zamestnanosť v meste Brezová pod Bradlom.

V rámci projektu sa počíta s ôsmimi opatrovateľkami na celý pracovný úväzok a jedna opatrovateľka na polovičný pracovný úväzok.

Dana Batková, referát sociálnej starostlivosti

oznam


Vytvorené: 14. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 19. 1. 2022 10:09
Autor: Správca webu 2