Obsah

Realizácia projektu Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom

Typ: ostatné
Kohézny fondMesto Brezová pod Bradlom realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (OPKZP-PO1-SC111-2016-10/36), ktorého zámerom je zlepšenie a intenzifikácia súčasného programu zberu DSO a BRKO.

Názov projektu:    Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom

Hlavný cieľ projektuZvýšenie miery celkového zhodnocovania odpadov z územia mesta Brezová pod Bradlom prostredníctvom zvýšenia kapacít triedeného zberu najmä biologicky rozložiteľného odpadu, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu tak, aby došlo k dostatočnému pokrytiu celého mesta.

Kohézny fond

 

Kohézny fond


Vytvorené: 28. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 3. 2018 07:13
Autor: Gabriela Plačková