Obsah

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času zrealizovaná

Typ: ostatné
CVČMesto Brezová pod Bradlom získalo v tomto roku nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia.

Hlavnou myšlienkou projektu bolo zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy - školského zariadenia slúžiaceho ako Centrum voľného času v meste Brezová pod Bradlom z dôvodu vysokej energetickej náročnosti pri prevádzke z hľadiska vykurovania objektu a osvetlenia interiérových priestorov. Zníženie energetickej náročnosti sa dosiahlo štyrmi základnými prvkami:

  1. zateplením obvodového plášťa objektu certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom,
  2. zateplenie strešného plášťa dodatočnou tepelnou izoláciou, výmenou výplní okenných a dverných otvorov s izolačným trojsklom,
  3. výmenou zastaralých žiarivkových a žiarovkových svietidiel za moderné LED svietidlá
  4. inštaláciou vetrania s rekuperačnými jednotkami, ktoré znížia potrebu tepla na vykurovanie z dôvodu vetrania objektu.

Týmto došlo k úspore energie na vykurovanie objektu vo výške viac ako -70% nákladov. Predmetom rekonštrukcie bol objekt samotného centra voľného času mimo priestorov slúžiacich na komerčné využitie ( klub dôchodcov, posilňovňa a pre rôzne záujmové skupiny), pretože táto časť budovy bohužiaľ nebola oprávnená na čerpanie nenávratného finančného príspevku.

Rekonštrukcia objektu bola realizovaná v období mesiacov jún až september.

CVČ

CVČ


Vytvorené: 11. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 11. 12. 2017 15:22
Autor: Gabriela Plačková