Obsah

Talentové prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium v ZUŠ na školský rok 2022/2023

Typ: ostatné
ZUŠRiaditeľka Základnej umeleckej školy v Brezovej pod Bradlom oznamuje, že talentové prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného a tanečného odboru na šk. rok 2022/2023 sa uskutočnia v priestoroch Základnej umeleckej školy Brezová pod Bradlom v dňoch:

24. a 25. mája 2022 (utorok, streda)

od 14:30 do 17:30 hod.

a

22. a 23. júna 2022 (streda, štvrtok)

od 14:30 do 17:30 hod.

 

Talentových prijímacích skúšok sa uchádzač musí zúčastniť osobne (maloletý žiak v sprievode jedného zákonného zástupcu).

Pre každý odbor je potrebné odovzdať vyplnenú prihlášku na štúdium s podpisom zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka. „ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA“ sa dá vyplniť aj vopred na stránke našej školy. Tu nájdete aj presné informácie o spôsobe a podmienkach konania talentových prijímacích skúšok. Stránka ZUŠ Brezová pod Bradlom:

www.zus-brezova.edupage.org

„ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA“ sa nachádza na ľavej strane našej www-stránky v časti „NAVIGÁCIA“ (rozkliknite lištu „ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA“).

TEŠÍME SA NA KAŽDÉHO NOVÉHO ŽIAKA

                                             Riaditeľka ZUŠ Anna Hašanová a celý pedagogický kolektív


Vytvorené: 12. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 12. 5. 2022 18:09
Autor: Správca webu 1