Obsah

Upozornenie pre žiadateľov o dotácie z rozpočtu mesta

Typ: ostatné
Právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia môžu požiadať do 30.11.2021 o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022.

Mesto Brezová pod Bradlom upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, že do 30.11.2021 môžu požiadať o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022. Dotácie sa poskytujú žiadateľom na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov. 

Tlačivo Žiadosť o poskytnutie dotácie a Rozpočet projektu/podujatia, ktorý je tiež potrebné spolu so žiadosťou predložiť, nájdu žiadatelia na internetovej stránke www.brezova.sk, záložka Občan/Podnikateľ, v časti Formuláre a tlačivá, v podsekcii Oddelenie financií a majetku. Mesto poskytuje dotáciu maximálne do výšky 80 % celkových výdavkov projektu (podujatia).


Vytvorené: 26. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 26. 11. 2021 11:47
Autor: Správca webu 3