Obsah

Zápis do 1. ročníka Základnej školy Brezová pod Bradlom

Typ: ostatné
Zápis do 1. ročníka Základnej školy Brezová pod Bradlom 1Milí rodičia budúcich prváčikov, oznamujeme Vám, že zápis do 1. ročníka sa na ZŠ Brezová pod Bradlom uskutoční v dňoch 15. apríla 2020 (streda) až 17. apríla 2020 (piatok) priebežne elektronickou formou.

Na základe usmernenia MŠ SR, bude zápis detí v tomto školskom roku prebiehať len elektonicky za účasti zákonných zástupcov dieťaťa a bez osobnej prítomnosti detí za podmienky dodržiavania všetkých hygienických podmienok pri pandémií coronavírusu COVID-19.

Dodržať tieto pravidlá a zákaz zhromažďovať sa je však, podľa nášho názoru, možné iba v prípade bezkontaktnej elektronickej komunikácie alebo odovzdania potrebných dokumentov do poštovej schránky pri hlavnom vchode budovy Základnej školy Dolné lúky 357 Brezová pod Bradlom.  

Je preto nutné, aby si zákonní zástupcovia stiahli tlačivo - Ziadost_o_prijatie_dietata_2020___Cestne_prehlasenie_2020.doc 

alebo v prípade odkladu povinnej školskej dochádzky Ziadost_o_odklad_2020.doc.

V prípade, že zákonní zástupcovia nemajú možnosť stiahnuť a vytlačiť si potrebné tlačivá z webovej stránky, budú ich mať k dispozícií v danom termíne od 15. 4. 2020 pri hlavnom vchode školy v úložnom boxe.

Ďalšie informácie nájdete onedlho na webovej stránke https://zsbrezova.edupage.org/ v záložke - zápis do 1. ročníka - na ľavej strane.

Zápis do 1. ročníka Základnej školy Brezová pod Bradlom 1


Vytvorené: 7. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 4. 2020 13:50
Autor: Správca webu 3