Obsah

Žiadosť o vyhradené parkovacie miesto na rok 2021

Typ: ostatné
Žiadosť o vyhradené parkovacie miesto na rok 2021 1Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje záujemcom o vyhradené parkovacie miesto, že žiadosť o jeho pridelenie na rok 2021 treba podať na Mestskom úrade Brezová pod Bradlom, Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy do 15. 11. 2020.

Žiadosť si musia podať aj občania, ktorí majú pridelené parkovacie miesto na rok 2020.

Od dane za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve sú oslobodení držitelia parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím vydaného v zmysle zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  alebo rodičom dieťaťa, ktoré je držiteľom parkovacieho preukazu a členovia dobrovoľného hasičského zboru mesta Brezová pod Bradlom, ktorí sú držiteľmi preukazu člena dobrovoľného hasičského zboru mesta Brezová pod Bradlom.    

Ďalej oznamujeme, že podľa Dodatku č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Brezová pod Bradlom č. 7/2015 o podmienkach státí vozidiel na území mesta Brezová pod Bradlom, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a miestnych komunikáciách, ktorý bol schválený uznesením č. 33/2020 zo dňa 02.03.2020 sú oslobodení od dane za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a  miestnych komunikáciách darcovia krvi s trvalým pobytom v meste Brezová pod Bradlom, ktorí sú držiteľmi Jánskeho plakety alebo medaily Jána Kňazovického. Žiadosť musí obsahovať aj fotokópiu tohto preukazu.

Ďakujeme.

Parkovacie miesta


Vytvorené: 2. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 10. 2020 11:29
Autor: Správca webu 3