Obsah

Žiadosť o vyhradené parkovacie miesto na rok 2022

Typ: ostatné
parkovanie 1Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje záujemcom o vyhradené parkovacie miesto, že žiadosť o jeho pridelenie na rok 2022 treba podať na Mestskom úrade Brezová pod Bradlom, Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy do 15. 11. 2021.

Žiadosť si musia podať aj občania, ktorí majú pridelené parkovacie miesto na rok 2021. Cena za pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta je v zmysle VZN č. 7/2015 je cena pre FO 0,011 m2/deň. Po prepočte na parkovacie miesto a rok je cena zaokrúhlene 50€. Tlačivo je dostupné na webe mesta obcan-podnikatel/formulare-a-tlaciva/oddelenie-vystavby-zivotneho-prostredia-a-dopravy/ v sekcii doprava, drobné stavby.

Od dane za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve sú oslobodení držitelia parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím vydaného v zmysle zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  alebo rodičom dieťaťa, ktoré je držiteľom parkovacieho preukazu a členovia dobrovoľného hasičského zboru mesta Brezová pod Bradlom, ktorí sú držiteľmi preukazu člena dobrovoľného hasičského zboru mesta Brezová pod Bradlom.

Ďalej oznamujeme, že podľa Dodatku č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Brezová pod Bradlom č. 7/2015 o podmienkach státí vozidiel na území mesta Brezová pod Bradlom, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a miestnych komunikáciách, ktorý bol schválený uznesením č. 33/2020 zo dňa 02.03.2020 sú oslobodení od dane za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a  miestnych komunikáciách darcovia krvi s trvalým pobytom v meste Brezová pod Bradlom, ktorí sú držiteľmi Jánskeho plakety alebo medaily Jána Kňazovického. Žiadosť musí obsahovať aj fotokópiu tohto preukazu. 

Ďakujeme.

parkovanie 1

parkovanie 2


Vytvorené: 27. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 27. 10. 2021 11:56
Autor: Správca webu 1