Obsah

Zmena pri poskytovaní dotácií na stravu pre deti stravujúcich sa v školských jedálňach

Typ: ostatné
oznamMesto Brezová pod Bradlom upozorňuje všetkých zákonných zástupcov detí vo veku 6 až 15 rokov, že od 1. augusta dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu.

Mesto Brezová pod Bradlom upozorňuje zákonných zástupcov detí vo veku 6 až 15 rokov, že dňom 01.08.2021 nadobúdajú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z.  o dotáciách. V praxi to znamená, že doteraz poskytovaná dotácia na stravu deťom v školských zariadeniach vo výške 1,20 € už nebude poskytovaná plošne všetkých deťom.

Nárok na dotáciu na stravovanie vo výške 1,30 €  bude mať iba dieťa:

1. navštevujúce predškolskú triedu v MŠ alebo  ZŠ, ktoré žije v spoločnej domácnosti s členmi, ktorí si neuplatnili alebo nemajú nárok na daňový bonus,

2. navštevujúce MŠ alebo ZŠ, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

V prípade, že vaše dieťa spadá do týchto oprávnených skupín, zahláste sa  osobne (prízemie MsÚ) alebo telefonicky (0915 878 004 alebo 034/6942232) na Referáte sociálnej starostlivosti MsÚ u p. Batkovej najneskôr do 05.08.2021 v čase úradných hodín.

Zákonní zástupcovia detí, ktoré nepatria do vyššie uvedených okruhov, budú mať od 01.07.2021 zvýšený daňový bonus z 23,22 €/ mesiac na 39,47 €/ mesiac.


Vytvorené: 22. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 7. 2021 12:35
Autor: Správca webu 2