Obsah

Demografia obyvateľov mesta k  31. 12. 2009

 

Počet obyvateľov 5307
ženy 2733
muži 2574
Počet narodených detí 43
dievčatá 21
chlapci 22
Počet prisťahovaných 33
ženy 19
muži 14
Počet odsťahovaných 71
ženy 34
muži 37
Počet zomretých 45
ženy 23
muži 22
Priemerný vek  zomretých 67,7 r.
ženy 75,6 r.
muži 59,6 r.
Počet sobášov 19
občianske sobáše 10
Počet občianskych pohrebov 16
Uvítanie detí na MsÚ 11

 

Najstarší občania:

Helena Schusterová 102 r.
Anna Blahová 96 r.
Margita Papánková 95 r.
Emília Ciranová 94 r.
Alžbeta Rakická 93 r.
Alžbeta Závodná 93 r.
František Valentovič 93 r.
Pavol Mozolák 92 r.
Ján Sivák 92 r.
Judita Pašmíková 91 r.
Štefan Ciran 90 r.
Anna Juríčková 90 r.