Obsah

Demografia obyvateľov mesta k 31. 12. 2011

 

Počet obyvateľov 5230
ženy 2684
muži 2546
Počet narodených detí   40
dievčatá   21
chlapci   19
Počet prisťahovaných   57
ženy   33
muži   24
Počet odsťahovaných   78
ženy   42
muži   36
Počet zomretých   47
ženy   18
muži   29
Priemerný vek zomretých 71 r.
ženy 77 r.
muži 67 r.
Počet sobášov   19
z toho občianskych   10
Počet občianskych pohrebov    7
Uvítanie detí na MsÚ

  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najstarší občania:

Helena Schusterová 103 r.
Emília Ciranová 95 r.
Alžbeta Rakická 94 r.
Alžbeta Závodná 94 r.
František Valentovič 94 r.
Pavol Mozolák 93 r.
Judita Pašmíková 92 r.
Anna Juríčková 91 r.
Alžbeta Juríčková 90 r.
Anna Reptová 90r.
Božena Kopasová 90 r.