Obsah

Demografia obyvateľov mesta k 31. 12. 2012

 

Počet obyvateľov 5212
ženy 2676
muži 2536
Počet narodených detí   49
dievčatá   34
chlapci   15
Počet prisťahovaných  44
ženy   19
muži   25
Počet odsťahovaných   74
ženy   46
muži   28
Počet zomretých   37
ženy   17
muži   20
Priemerný vek zomretých 72 r.
ženy 74 r.
muži 69 r.
Počet sobášov   17
z toho občianskych 8
Počet občianskych pohrebov    12
Uvítanie detí na MsÚ

 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najstarší občania:

Helena Schusterová 104 r.
František Valentovič 95 r.
Judita Pašmíková 93 r.
Alžbeta Juríčková 91 r.
Anna Reptová 91r.
Božena Kopasová 91 r.