Obsah

Demografia obyvateľov mesta k 31.12.2013

 

Počet obyvateľov 5162
ženy 2648
muži 2514
Počet narodených detí   40
dievčatá   24
chlapci   16
Počet prisťahovaných  41
ženy   19
muži   22
Počet odsťahovaných  102
ženy   58
muži   44
Počet zomretých   38
ženy   18
muži   20
Priemerný vek zomretých 75 r.
ženy 79 r.
muži 71 r.
Počet sobášov  26
z toho občianskych 14
Počet občianskych pohrebov   15
Uvítanie detí na MsÚ

 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najstarší občania:

Helena Schusterová 105 r.
František Valentovič 96 r.
Judita Pašmíková 94 r.
Anna Reptová 92r.
Božena Kopasová 92 r.