Obsah

Demografia obyvateľov mesta k 31. 12. 2015

 

Počet obyvateľov

5084

ženy 2599
muži 2485
Počet narodených detí 54
dievčatá 20
chlapci 34
Počet prisťahovaných 54
ženy 28
muži 26
Počet odsťahovaných 100
ženy 60
muži 40
Počet zomretých 40
ženy 15
muži 25
Priemerný vek zomretých 71
ženy 73
muži 72
Počet sobášov 22
z toho občianskych 13
Počet občianskych pohrebov 14
Uvítanie detí na MsÚ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najstarší občania

Anna Reptová

Katarína Kovačechová

Anna Marková

Božena Valehrachová

94

93

93

93

Anna Krihová

Darina Nemcová

92

92

Ján Batka

Alžbeta Rechtorisová

Judita Rechtorisová

91

91

91

   
Priemerný vek    41,9