Obsah

Dolina, Staré rieky

Dolina, Staré rieky

Na druhej fotografii vidíme pôvodnú podobu Noskovského domu v Doline. Za pozornosť stojí výpustok nad vchodom do domu i drevená pavlač a klenutý vchod na poschodí. Dom, zmenený neskoršími úpravami, stojí v Doline dodnes. Autorom prvej fotografie bol známy slovenský etnograf, národovec a fotograf Pavol Socháň. Fotografiu urobil na Starých riekach a pod názvom "Dievčatá na Brezovej" ju vydal v sérii "Slovenské kroje".