Obsah

Hore Fortnu

Hore Fortnu

V rokoch 1783 až 1784 bol v Brezovej postavený tolerančný evanjelický kostol. V rokoch 1794 až 1795 bola k nemu pristavaná veža vysoká na 13 siah. V roku 1868 bol tolerančný kostol rozobraný a na jeho mieste bol v rokoch 1868 až 1873 postavený nový dodnes stojaci kostol. Vežu z roku 1795 však nerozobrali a keďže nový kostol bol podstatne väčší ako ten starý, veža z neho sotva vyčnievala ako to názorne dokladá fotografia a). V roku 1898 bol preto na veži postavený nový úsek, ktorý ju zvýšil do podoby, akú má dodnes. Dostavbu veže zachytáva fotografia b). Na oboch fotografiách vidno v pravom rohu časť starej fary z roku 1798. Súčasná fara bola postavená v roku 1911.