Obsah

Horný rad a Dolný rad v Dolnom konci

Horný rad a Dolný rad v Dolnom konci

Najstaršie časti starej Brezovej boli postavené na svahu nad potokom, aby boli chránené pred častými povodňami. Os zástavby viedla dnešnou Ul. J. M. Hurbana, Námestím gen. M. R. Štefánika a Ul. Š. Osuského.

Pozdĺž tejto osi stály dva rady domov. Ten vyššie umiestnený sa volal Horný rad, nižšie bol Dolný rad. Dnešné Námestie gen M. R. Štefánika, zvané vtedy Rínek rozdeľovalo Brezovú na Horný konec, tiahnúci sa na sever od Rínku a Dolný konec idúci na juh.

Horný rad a Dolný rad v Dolnom konci stoja dodnes - v časti dnešnej Ul. J. M. Hurbana vedúcej od Husovho parku po Nám. gen. M. R. Štefánika.

Na zadnej strane druhej, staršej fotografie je napísané na brehu, čo je najvyššie položený úsek dnešnej Ul. J. M. Hurbana. Prvá fotografia ukazuje HornýDolný rad v Dolnom konci od spomínaného brehu po námestie. Vľavo je Hostinec Samuela Kostelného.