Obsah

Koniec Horného radu a začiatok Rinku

Koniec Horného radu a začiatok Rinku

Na fotografii a) vidíme budovu evanjelickej školy postavenú v roku 1859. Budova stojí na rohu Ul J. M. Hurbana a Piešťanskej ul. dodnes, i keď znehodnotená necitlivou prestavbou v rokoch minulého režimu. Za povšimnutie stoja v krojoch oblečení ľudia naRínku.

Fotografia b) ukazuje juhovýchodnú časť brezovského Rínku (dnes Nám. Gen. M. R. Štefánika). Z fotky vidno, že Fortna (dnes Piešťanská Ul.) pôvodne viedla až okolo cirkevného hostinca stojaceho vedľa spomínanej evanjelickej školy. Jej dnešný južnejšie posunutý začiatok vznikol po zbúraní hostinca. Obe fotky pochádzajú zo začiatku 20. storočia.