Obsah

Studne

Studne

Na fotografii a) vidíte studňu krytú dreveným zrubom. Kde stála, sa mi nepodarilo určiť. Fotografia b) ukazuje studňu kamennú, nachádzajúcu sa na mieste dnešnej Ulice J. M. Hurbana. V pozadí si môžete všimnúť trafiku. Obe fotografie pochádzajú z I. polovice minulého storočia.