Obsah

Synagóga

Synagóga

Na oboch fotografiách vidíte brezovskú synagógu. Táto klasicistická synagóga s rozmermi 16 x 8 m bola postavená roku 1800. Synagóga už neexistuje. Zbúrali ju v 80-tych rokoch 20. storočia. Stála neďaleko rínku v mieste, kde je dnes sklad stavebnín prístupný z Garbiarskej ulice. Synagóga bola centrom židovských obyvateľov Brezovej, ktorých bolo roku 1830 asi 150. Cenné fotografie dnes už nexistujúcej synagógy poskytol Mgr. Martin Michálek.