Obsah

V Ulici

V Ulici

Pokračujeme hore Ulicou (v súčasnosti Ul. Dr. Štefana Osuského), ktorej začiatok sme si predstavili v minulej časti prechádzky starou Brezovou.
Fotografia a) pochádza z čias Rakúska-Uhorska. Je cenným dokladom tradičnej architektúry Brezovej, druhý dom sprava má nad vchodom výpustok.
Fotografia b) je zo severného konca Ulice a vznikla za prvej Československej republiky. Vľavo od kostola vidno budovu dnes už neexistujúcej starej katolíckej fary.