Obsah

Vyše Rínku - začiatok Ulice

Vyše Rínku - začiatok Ulice

Fotografie zachytávajú začiatok tzv. Ulice, ktorá viedla od Rínku (dnes Nám. gen. M. R. Štefánika) po katolícky kostol. Súčasný názov Ulice je Ul. Dr. Štefana Osuského. Ulica ležala v Hornom konci Brezovej, teda v časti na sever od Rínku. Podobne, ako v Dolnom konci sa i Ulica delila na Dolný rad a Horný rad. Z pôvodnej zástavby Ulice sa nezachovalo nič.
Obe fotografie vznikli ešte za Rakúska-Uhorska. V pravej časti fotografie a) vidíte hostinec obchodníka a významného brezovského národovca Sama Gavoru Janovho. Fotografia pochádza z pohľadnice vydanej Samom Gavorom.
Fotografia b) zobrazuje domy v Ulici severne od hostinca Sama Gavoru. Vidno, že i v centre Brezovej sa v tej dobe ešte stále nachádzali viaceré domy kryté slamou.