Obsah

Za horným kostelom

Za horným kostelom

Našu prechádzku starou Brezovou ukončíme za horným kostelom na brezovskom cintoríne na rohu Bradlianskej ulice a Bukovskej cesty. Fotografia cintorína pochádza z 1. polovice 20. storočia. Ukazuje, že cintorín vtedy vyzeral inak, než dnes. Môžete si všimnúť veľký počet drevených náhrobkov i to, že hroby sa pôvodne nijako zvlášť neupravovali, iba na sviatky sa na nich vyžala tráva. Väčšina cintorína slúžila evanjelikom, menšia časť okolo kostola bola vyhradená katolíkom. Cintorín mal oddelené vchody. Evanjelici používali vstup ležiaci 17 metrov severozápadne od kostola. Nad cestou vedúcou k tomuto vstupu bola v rokoch 1947 – 1948 vztýčená brána od architekta Dušana Jurkoviča. Katolíci na cintorín vchádzali bránou medzi baštami opevnenia kostola. Okrem cintorína za horným kostelom sa v Brezovej v jarku severne od Piešťanskej ulice nachádza opustený židovský cintorín. Po zbúraní synagógy je poslednou stojacou pamiatkou na zaniknutú židovskú komunitu v Brezovej.