Obsah

Západná strana Rínku

Západná strana Rínku

Fotografia a) vznikla ešte za Rakúska-Uhorska. Zobrazuje západnú stranu brezovskéhoRínku (dnes Namestie generála M. R. Štefánika). V pravej časti fotografie vidíte poschodový štefánikovský dom, ktorý stojí dodnes. Na fotke sú aj viaceré ženy v krojoch nesúce na chrbtoch plachty - je možné že záber bol urobený v čase jarmoku.

Fotografia b) je mladšia - pochádza z čias prvej Československej republiky. V susedstve štefánikovského domu je preto na nej zachytený už aj tvarožkovský dom. Bol postavený v roku 1923 podľa projektu nášho rodáka, významného slovenského architekta Juraja Tvarožka. Aj tento dom stojí dodnes.