Obsah

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje, že v súvislosti s koronakrízou vychádzaju Novinky spod Bradla dočasne ako dvojčísla. Ďakujeme za pochopenie.
NOVINKY SPOD BRADLA

informačný mesačník mesta Brezová pod Bradlom
 
Mesačník mesta Brezová pod Bradlom vydáva Mesto Brezová pod Bradlom. Nám. gen. M.R.Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom.
Novinky spod Bradla informujú o dianí v Brezovej pod Bradlom. 
Pôvodné Noviny spod Bradla vznikli okolo roku 1921.
 
Náklad: 2100 kusov
Povolené pod č. 3/93 OU Senica

 

Adresa redakcie:

Mesto Brezová pod Bradlom
Nám. gen. M. R. Štefánika 1
906 13 Brezová pod Bradlom

 

Štatút mestských novín "Novinky spod Bradla"Mesto Brezová pod Bradlom vám ponúka možnosť uverejnenia inzercie v mesačníku Novinky spod Bradla podľa platného cenníka.

Plošná inzercia

0,33 € / cm2

50 % zľava pri formáte A4                        85 €

40 % zľava pri formáte A5                        50 €

20 % zľava pri formáte 60 x 100 mm       16€

10 % zľava pri formáte 60 x 50 mm          9 €

20 % zľava pri viacnásobnom uverejnení inzercie

50 % zľava pri uverejnení ponuky pracovných miest

Riadková inzercia

1 € za uverejnenie inzerátu, ktorý obsahuje max. 110 znakov

bezplatne za uverejnenie ponuky pracovných miest