Obsah

Stránka

Inovovaný program pre zvýšenie záujmu o odborné vzdelávanie prostredníctvom výchov v exteriérovej učebni

Inovovaný program pre zvýšenie záujmu o odborné vzdelávanie prostredníctvom výchov v exteriérovej učebniInovovaný program pre zvýšenie záujmu o odborné vzdelávanie prostredníctvom výchov v exteriérovej učebni

15. 5. 2017 Zobraziť viac

Dušan Samuel Jurkovič – náš architekt

Dušan Samuel Jurkovič – náš architektDušan Samuel Jurkovič – náš architekt

15. 5. 2017 Zobraziť viac

Projektové zámery mesta Brezová pod Bradlom 2015 - 2020

Predstavené projektové zámery mesta Brezová pod Bradlom na najbližších 5 rokov nie sú
prácou jednou osoby. Je to súhrn úsilia, ktoré bolo venované regionálnemu rozvoju nášho
mesta za posledných 20 rokov.

16. 9. 2015 Zobraziť viac

Reštaurovanie Pomníka s bustou Jána Husa

Na základe žiadosti o dotáciu k zámeru reštaurovania Pomníka slobody s bustou Jána Husa na Ul. J. M. Hurbana v Brezovej pod Bradlom, ktorá bola predložená 18.12.2014 a schválená 11.06.2015 vo výške 3 500,- €, sa Mesto Brezová pod Bradlom bude finančne spolupodieľať na jeho realizácii sumou 5596,- €.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom programu Obnovme si svoj dom.

Regionálny rozvoj

16. 9. 2015

Projekt “SUR LES CHEMINS DE LA LIBERTE” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Projekt umožnil stretnutie 689 občanov, z ktorých 460 pochádzalo z mesta Brezová pod Bradlom (Slovensko), 90 z obce Košariská (Slovensko), 40 z mesta Pohořelice (Česká republika), 29 z mesta Ville de Paulhan (Francúzsko), 35 členov občianskeho združenia “Amicale Paulhanaise Autour de Stefanik” (Francúzsko) a 35 členov občianskeho združenia “Asociacia priatelov Francuzska” (Slovensko).

3. 9. 2015 Zobraziť viac

Ukončenie projektu Paměti měst Pohořelice – Brezová pod Bradlom

Ukončenie projektu Paměti měst Pohořelice – Brezová pod Bradlom, finančne podporeného z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013, Európskym fondom regionálneho rozvoja a Fondom mikroprojektov, sa uskutočnilo 19.6.2014 v Pohořeliciach spoločnou konferenciou, kde všetky pracovné tímy detí prezentovali svoje témy.

19. 6. 2014 Zobraziť viac

Reštaurovanie Pomníka slobody s bustou J. M. Hurbana

Na základe žiadosti o dotáciu k zámeru reštaurovania Pomníka slobody s bustou J. M. Hurbana na Ul. J. M. Hurbana v Brezovej pod Bradlom, ktorá bola predložená 30.11.2013 a schválená 6.5.2014 vo výške 5 500,- €, sa Mesto Brezová pod Bradlom bude finančne spolupodieľať na jeho realizácii sumou 295,- €.

6. 5. 2014 Zobraziť viac

Farby, tvary a vzory regiónov Kopanice – Pálava

Partnerstvo medzi mestom Pohořelice a mestom Brezová pod Bradlom prinieslo ďalšie aktivity a tvorivé chvíle medzi žiakov základných umeleckých škôl oboch miest v rámci projektu „Barvy, tvary a vzory regionů Kopanice – Pálava".

1. 2. 2014 Zobraziť viac

Aktivity projektu „Za poznaním prírody“ ukončené

Aktivity projektu „Za poznaním prírody“ ukončenéMesto Brezová pod Bradlom nadviazalo spoluprácu na doterajšie cezhraničné partnerstvo s obcou Nová Lhota (r. 2009 - vybudovanie športového areálu na Dolných lúkach, r. 2013 - vybudovanie Náučného chodníka Bradlo) a zapojilo sa do projektu „Za poznaním prírody".

31. 12. 2013 Zobraziť viac

Paměti města Pohořelice a mesta Brezová pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s Mestom Pohořelice, Centrom voľného času Brezová pod Bradlom a Strediskom voľného času Pohořelice rozbehlo prvé aktivity projektu „Paměti města Pohořelice a města Brezová pod Bradlom", finančne podporeného prostriedkami Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013, Európskym fondom regionálneho rozvoja a Fondom mikroprojektov.

Na úvod sa u oboch partnerov vytvorili štyri 5-členné skupiny, pričom každá mala za úlohu spracovať jednu z tém histórie príslušného mesta. Na začiatok absolvovali všetky pracovné tímy školenie v Brezovej pod Bradlom v RZ Partizán, vedené pracovníkmi zo SVČ Pohořelice. Toto bolo zamerané na prácu s technickými pomôckami (kamera, diktafón) a počítačovým softvérom, ktoré následne žiaci používali pri tvorbe a spracovaní svojej témy. Každá skupina spolupracovala s jedným starším občanom príslušného mesta či regiónu, odborníkom v danej problematike.
Konečným výstupom ich snahy a ochoty podieľať sa na udržaní vzácnych poznatkov a zážitkov našich predkov sú prezentácie jednotlivých skupín, ktoré zachytávajú nasledovné oblasti našej histórie:
- oslobodenie nášho mesta (partizánsky odboj) – pracovný kolektív: Janeková Lucia, Sadloňová Tatiana, Tomková Nikola, Boorová Tatiana, Horvát Patrik, pamätník: pán Ján Sedlák;
- invázia vojsk v roku 1968 (reflexie augustových dní) – pracovný kolektív: Matula Miroslav, Fajnor Martin, Ciran Juraj, Bzdúch Martin, Konopa Jaroslav, pamätník: pán Miloslav Šlahor;
- premeny mesta v období 1945-2013 – pracovný kolektív: Hološka Tomáš, Tulák Lukáš, Petráš Patrik, Nikodém Martin, Pekník Lukáš, pamätník: pán Ivan Ďurkovič;
- história a vývoj brezovskej cipky – pracovný kolektív: Pekníková Lucia, Potúček Adrián, Čmelová Petra, Lešková Natália, Polakovičová Petra, pamätníčka a zakladateľka Klubu pletenej cipky: pani Anna Potúčková a členka klubu pani Mária Michalicová.

O tomto projekte sa môžete dočítať i na stránke Mesta Pohořelice na tomto odkaze:

http://www.pohorelice.cz/pameti-mesta-pohorelice-a-mesta-brezova-pod-bradlom

 


31. 12. 2013 Zobraziť menej

Stránka