Obsah

Stránka

Realizácia projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019

Realizácia projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019Realizácia projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019

23. 1. 2020 Zobraziť viac

Oddychovo relaxačná zóna v areáli CVČ

Oddychovo relaxačná zóna v areáli CVČOddychovo relaxačná zóna v areáli CVČ

21. 1. 2020 Zobraziť viac

Modernizácia učební

Modernizácia učebníModernizácia učební

21. 1. 2020 Zobraziť viac

Areál Bradlo - miesto pamäti národa

V dokumente sú stručne predstavené podané i pripravené projekty na dotvorenie areálu Bradlo.

15. 8. 2018 Zobraziť viac

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času

Rekonštrukcia objektu Centra voľného časuRekonštrukcia objektu Centra voľného času

9. 1. 2018 Zobraziť viac

Oprava kanalizácie zdravotného strediska

Oprava kanalizácie zdravotného strediskaOprava kanalizácie zdravotného strediska

V danom projekte pristupujeme ku oprave kanalizácie. Riešením problému je kompletná výmena ležatého kanalizačného potrubia v poškodenom úseku,
definovanom kamerovým záznamom a nevyhovujúcich prípojok v prízemí objektu zdravotného strediska ( ďalej len ZS) až po kontrolnú šachtu osadenú pred budovou ZS.
Uvedenou výmenou budú dotknuté priestory prízemia vstupnej chodbe ZS a prístupový chodník pred ZS (výmena dlažby).

Žiadosť o poskytnutie dotácie je žiadaná z MF SR, konktrétne:  podľa § 1 a § 2 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Výška žiadanej dotácie je vo výške 13 500€, spoluúčasť mesta 5 921€. 


15. 5. 2017 Zobraziť menej

Základná škola Brezová pod Bradlom - Pavilón A, Pavilón B

Základná škola Brezová pod Bradlom - Pavilón A, Pavilón BZákladná škola Brezová pod Bradlom - Pavilón A, Pavilón B

15. 5. 2017 Zobraziť viac

Stránka