Obsah

Stránka

Rodinný futbal

Západoslovenská energetika, a.s., člen skupiny E.ON, www.rodinnyfutbal.sk a Mesto Brezová pod Bradlom usporiadali v piatok 22. októbra 2010 na multifunkčnom ihrisku na Dolných Lúkach v Brezovej pod Bradlom športové podujatie s názvom Rodinný futbal. Vzniklo z projektu, ktorý spustil v tomto roku takmer vo všetkých krajinách svojho pôsobenia nemecký energetický koncern E.ON.

23. 10. 2010 Zobraziť viac

Mládežnícky tábor Mesto mestu

V dňoch 25. - 27. septembra sa v našom meste uskutočnil mládežnícky tábor s názvom Mesto mestu. Počas troch dní bol pre deti z Pohořelíc a Brezovej pod Bradlom pripravený bohatý program.

28. 9. 2010 Zobraziť viac

Modernizácia systému verejného osvetlenia v meste Brezová pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom podalo 22.6.2010 žiadosť o nenávratný finančný príspevok(ďalej len ŽoNFP) v rámci výzvy KaHR-22VS-1001.

23. 6. 2010 Zobraziť viac

TEEN PARK

Fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis, v rámci grantového programu Pozitívna energia pre šport 2008, podporil 14 projektov v oblasti výstavby, rekonštrukcie, prestavby a dobudovania športových plôch na západnom Slovensku.

15. 3. 2008 Zobraziť viac

Detské ihriská a verejné športoviská v našom meste

Moderné detské ihriská a športoviská sú priestorom, ktorý prispieva k rozvoju kreativity, komunikácie, vzájomnej empatie. Sú priestorom zábavy, zmysluplného využitia voľného času, aktívneho oddychu.

31. 12. 2007 Zobraziť viac

Štúdia Ul. J.M.Hurbana

Dopravná štúdia rieši revitalizáciu Hurbanovej ulice, aby zodpovedala dnešným technickým a estetickým nárokom za predpokladu zaradenia tejto ulice do mestskej triedy.

31. 12. 2007

Stránka