Obsah

Stránka

Realizácia projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019

Realizácia projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019Realizácia projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov k rozvojovému projektu pod názvom ZDRAVIE NA TANIERI 2019 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme boli úspešní. Získaná dotácia z Ministerstva školstva bola v základnej škole použitá na hlavnú aktivitu realizácie tohto projektu „Moderná škola s návratom k prírode a tradíciám“ – a to rekonštrukciu a modernizáciu priestorov školy, konkrétne účelne zariadenú a vybavenú žiacku kuchynku. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na nákup interiérového vybavenia kuchynky, malých kuchynských elektrospotrebičov, náradia a prístrojov, ako aj na ďalšie podporné aktivity smerujúce k zvýšenej osvete zdravého životného štýlu. Realizáciu projektu finančne podporilo aj Mesto Brezová pod Bradlom a o.z. Rodičovské združenie pri Základnej škole v Brezovej pod Bradlom.

Zdravie na Tanieri 1

Zdravie na Tanieri 2

Zdravie na Tanieri 3

Zdravie na Tanieri 4


23. 1. 2020 Zobraziť menej

Oddychovo relaxačná zóna v areáli CVČ

Oddychovo relaxačná zóna v areáli CVČOddychovo relaxačná zóna v areáli CVČ

21. 1. 2020 Zobraziť viac

Modernizácia učební

Modernizácia učebníModernizácia učební

21. 1. 2020 Zobraziť viac

Areál Bradlo - miesto pamäti národa

V dokumente sú stručne predstavené podané i pripravené projekty na dotvorenie areálu Bradlo.

15. 8. 2018 Zobraziť viac

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času

Rekonštrukcia objektu Centra voľného časuRekonštrukcia objektu Centra voľného času

9. 1. 2018 Zobraziť viac

Oprava kanalizácie zdravotného strediska

Oprava kanalizácie zdravotného strediskaOprava kanalizácie zdravotného strediska

15. 5. 2017 Zobraziť viac

Základná škola Brezová pod Bradlom - Pavilón A, Pavilón B

Základná škola Brezová pod Bradlom - Pavilón A, Pavilón BZákladná škola Brezová pod Bradlom - Pavilón A, Pavilón B

15. 5. 2017 Zobraziť viac

Stránka